LJUBOMIR ERIC PSIHOTERAPIJA PDF

Ljubomi E i! H Socijalna fobija W Ljubomi E i! B: IDbNN Sma' amo "a! Naj0 1!

Author:Arashinris Mooguk
Country:Uzbekistan
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):21 December 2013
Pages:240
PDF File Size:9.11 Mb
ePub File Size:10.50 Mb
ISBN:887-2-62810-971-9
Downloads:16373
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BarThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Veoma davno, u starim civilizacijama: mesopotamskoj Sumeri, Vavilonci, Asirci , egipatskoj i hebrejskoj, razvila se demonologija, pa se uticaju demona pripisivalo zlo i bolest. Avgustina Avgustina "kao prvu osobu koja je bacila svetlost na probleme psihodinamike Sedamnaesti vek je doneo mnogo novog u razvoju zapadne kulture i civilizacije.

Lok, engleski filozof, danas se smatra ocem savremene psihologije. Nasuprot njegovom racionalizmu, on je uveo empirizam kao osnovni princip. Posebno je isticao da je iskustvo osnova za formiranje i razvoj znanja, jer ono je to koje snabdeva svest i razum "sirovinama". Uspostavljenje bliskih i prijateljskih veza sa pacijentima, smatraju oni, elementi su pozitivnog transfera. Liebo A. Svakako da je odgovornost terapeuta uvek na prvom mestu.

Ciljevi Psihoterapija se uvek primenjuje sa jasnim i definisanim ciljevima koji zavise od oblika psihoterapije. Klasifikacija u odnosu na trajanje U odnosu na trajanje psihoterapije su klasifikovane na duge i kratke. Karasu T. Literatura Alexander, F. In: J. Hovvells Ed.

U: Lj. In: A. Bergin and S. Garfild Eds. Ona nije bila nepoznata ni Paracelzusu, ali je tek u Mesmerovi sledbenici u Tako su Mesmer i Breid utemeljili sugestivnu terapiju hipnozu i sugestiju koja je pravi istorijski prethodnik psihoterapije kako se danas ona razume. Godine Emmy von N. Svoju novu tehniku rada zasniva na sugestiji i metodu koncentracije. Melani Klajn i Ana Frojd postaju nosioci novih ideja i doprinose daljem razvoju psihoanalize, dok se engleski psihijatri svrstavaju u tri grupe - grupu nezavisnih, grupu uz Melani Klajn i najzad, grupu uz Anu Frojd.

Studirao je medicinu u Pragu gde je diplomirao Na osnovu tog iskustva napisao je knjigu "Ratna neuroza Jugoslovena" Po povratku iz Pariza Od tada do I stvarno, istorija zapadne civilizacije je pokazala da su mnogi pre Frojda bili blizu tajni nesvesnog. Prisustvo otpora pokazuje da obolela osoba nesvesno aktivira jake snage koje ne dozvoljavaju bilo kakvu promenu stanja pacijenta, a te iste snage, zapravo su i prouzrokovale to i takvo stanje.

Superego je specijalizovani deo ega. Pojam metapsihologija Frojd je prvi put upotrebio godine To su: princip stalnosti, zadovoljstva, realnosti i prisile ponavljanja. Nastaju i razvijaju se kada govor dobije svoj ustaljeni oblik. Sticanje uvida. U savremenim shvatanjima teorije uvida dominira koncepcija "refleksivne samofunkcije" Fonagv, ; Fonagv i sar.

Razvojni pomak ka edipalnoj poziciji od 3 osobe. Trajanje bolesti 4. Eventualno postojanje primordijalnih simptoma u detinjstvu 6. Stepen primarne i sekudnarne dobiti od bolesti 7. Starost pacijenta 2. Inteligencija 3. Obrazovanje 4. Talenti 5. Kvalitet i struktura superega D. Prvi intervju Prvi intervju verovatno je najhitnija karika u psihoterapijskom procesu.

Zadaci koje terapeut treba da obavi tokom prvog intervjua su brojni Tabl. Sakupljanje informacija o pacijentu.

Ostvarivanje prisnog odnosa sa pacijentom. U prvom susretu sa pacijentom terapeut treba da obezbedi podesnu emocionalnu atmosferu u kojoj bi kontakt sa njim bio spontan i prirodan. Dobro je poznato da primena psihoterapije zahteva dovoljno jake snage ega, da bi se suprotstavile simptomima, s jedne, i odgovorile zahtevima psihoterapijskog procesa, s druge strane.

Kontrolu i regulaciju nagona, afekata i impulsa: direktnost ispoljavanja ovih fenomena, sposobnost i efikasnost odlaganja, stepen tolerisanja frustracija. Posle procene ega i njegovih funkcija terapeut pristupa proceni funkcije ida i superega pacijenta.

Terapeut i pacijent treba da se dogovore i oko neophodnih konsultacija sa lekarima drugih specijalnosti. Ako pacijent ispolji nerealne zahteve ili, pak, nastoji da nametne terapeutu ulogu koju je on zamislio, terapeut principijelno to mora da odbije.

U terapijskoj situaciji javljaju se brojni problemi, kako na strani pacijenta tako i na strani terapeuta. Problemi na strani pacijenta. Problemi na strani terapeuta. Naravno, kontratransfer nije jedini fenomen koji u dinamiku terapijske situacije unosi terapeut. Transfer je, zapravo, funkcija ega i pokazuje njegovu snagu ili slabost. Zadovoljenje u transferu nikada nije potpuno, sastoji se iz regresivnih derivata, kompromisnih fantazija i zamena za realno zadovoljenje.

Transfer neuroza Godine Nema kompromisa. Svaka takva Erotski transfer je oblik pozitivnog transfera koga prate seksualne fantazije za koje pacijent zna da su nerealne. Odsustvo negativnog transfera mora se smatrati odbranom i otporom. Ali, kao i uvek bio je oprezan. Mnogi pacijenti ostaju u terapiji zbog prikrivenih gratifikacija koje dobijaju od same procedure i odnosa u analizi.

Karakterni otpor. Takve crte karaktera pacijent prihvata, jer ga one ne uznemiravaju. Ponavljanje izjava pacijenata. Prihvatanje pacijentovih izjava. Reflektovanje emocija. Povezivanje stvari.

Rasvetljavanje ili klarifikacija. Interpretacije odbrane su poseban oblik analize otpora. Opasna priroda tog materijala ponovo budi strah i aktivira otpor koga pacijent nije svestan. Zapravo, interpretiranje slojeva otpora, progresivno vodi otkrivanju najdubljih nagona i dovodi do prvobitnih otpora.

U takvim situacijama terapeut treba da bude oprezan. Interpretacije su najefikasnije kada postoji dobar radni savez sa terapeutom i pozitivan transfer.

Iz tih razloga oni proces prorade vide kao razvojnu dimenziju. Njome pacijent frustrira terapeutov uspeh i trijumfuje nad njim. Sticanje sposobnosti za ljubav i genitalno-seksualno zadovoljstvo. Razvoj i sticanje sposobnosti za rad. Transferni problemi. Kontratransferni problemi. Formalne razlike.

Psihoanaliza se primenjuje u seansama koje se obavljaju 3 do 5 puta nedeljno Engleska 5 puta, SAD 4 puta i Francuska 3 puta nedeljno. Trajanje seansi je 45, izuzev Engleske gde traje 50 minuta. Iskustva pacijenta u takvim okolnostima manje su bogata.

Ipak, razlika postoji. Takav stav osobe formiraju u porodici, kulturnoj sredini, pod uticajem sopstvenih znanja, medija, lekara, religioznih grupa i si.

EEMAX SP3512 PDF

28758754-Ljubomir-Erić-Psihoterapija

Published by Galerija Ulus, Beograd Seller Rating:. About this Item: Galerija Ulus, Beograd, Condition: New. No Jacket. Large 4to. Text in Serbian.

HX1188NL PDF

Psihoterapija

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends.

CARCINOMA HEPATOCELULAR HISTOLOGIA PDF

Psihijatrija - anamneza

.

IRVING FISHER TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO PDF

Eric Ljubomir

.

Related Articles