INTELIGENTNY INWESTOR BENJAMIN GRAHAM PDF

See Featured Authors Answering Questions. Questions About Inteligentny inwestor by Benjamin Graham. To ask other readers questions about Inteligentny inwestor , please sign up. Answered Questions 6. What kind of background is required to actually understand this book. I tried reading it once but couldn't understand much.

Author:Terr Meztilrajas
Country:Estonia
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):26 April 2007
Pages:77
PDF File Size:2.81 Mb
ePub File Size:6.19 Mb
ISBN:220-9-19459-401-5
Downloads:41221
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DagamiTemukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka. Pelajari selengkapnya tentang Keanggotaan Sribd Beranda. Baca Gratis Selama 30 Hari Masuk. Lebih dari sekadar dokumen. Mulai Coba Gratis Batalkan kapan saja.

Inteligentny Inwestor - Benjamin Graham. Diunggah oleh UnBeso. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen Deskripsi: Book for person, who want to find the key for good investion.

Data diunggah Dec 03, Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat? Apakah konten ini tidak pantas? Laporkan Dokumen Ini. Deskripsi: Book for person, who want to find the key for good investion. Tandai sebagai Konten Tidak Pantas. Unduh Sekarang. Judul terkait. Karusel Sebelumnya Karusel Berikutnya. The World Is Flat 3.

Lompat ke Halaman. Cari di dalam dokumen. U jedaych vrywolya tach preed utrata kaptalu, innym kojarza ie 2 agromnymi zskami — rkogo jodnak nile pozostawiaig obojetnye.

W drisijszyin Swiecie, wied2za 2 dzicdziny inwesiy gieldomych nie jest jud veytacznie domeng profesjonalstow. W opin wielu tude, Benjamin Graham byl najwybitnigjzym do- radea imevestyeyjnyn XX wieku, Zonkl mow, Ze do inwestowania z sukcesami nie potrzeba wysokie 10, szczegdioweyo rozemania w biznesie ani dostepu do informacj Wysterczy stabi struktura intelektualna, kt6ra umaiivie podelmowanie sdecyi i broni przed emocjami.

Bardzo uwainie tuciowet histone yk pa- pier wartodcionych. Maw: Zadne trate ns jet bari] prowudeve i baz od- poniedrie ola Wall Steet nit sae exizezenie Santayana: Ci zy nie pamisaa pce, a skazan naj power". Ninigica Isak, prez disgcioleia tovaaysyt inwetovom gic dln na cay Svisce. Buffett Wstep do wydania czwartego Pherwsry rx presryaiom tine na ocr roku, gay min, 19 Int Wael i ig ices, 2 tonal big investor Jak Keyl nspisno, Dai nada fk essa.

Wystarczy stabil stra inteetana, Kea umositwia podejmo- wanie decy i bron! Tok taka strkura ma yl jno tprospzye opie wien aK a, Dyseypling emoorang muss mare okie sam. Ia za Grahamer, toe zyki bia rosy, mamist psa sig kp soa gckly. Tyo o- ec yard wikary wplyor na moje yee ton.

Mam nadzieje, ze podczas lektury tej ksla? Chocist poradaly one ogromana sie przedstawialj w spe bard wyoaiony. Byk snoim naucaylolrn,pracodawea i pryjacielem. Byki ko jnyn 2nalepseych weston ne Secale tate - wiekszym w digjach, Mlozofer praktyemego inwestowania.

Nadal perosoe na Jepaza pay, jak bidycolwiek napisano da prescetnego odbiorey. Droga Grahsma do wiedzy nie bylaltwa, Na wlase skicze poznal lerpiena fnansowe paraki. Proezdzisicolciasudiowal histone ipoy- chologie gildy. Urodzt sig jako Benjamin Grostbaum 9 muja coke W Londynie. W roks oslagna! Nie wiadomo doktad- nie, Kiedy po raz pierwezy osiagnat2yski ale 0d roku, a do odefsia nna emerytre w rok, ego Graham-Newman Corp. Inteligentny inwesir to realist, try sprndaje opsrmistor i kupuje od pesymiste.

Dre Wale Scio ovr wate dant na wena! Jak wsnystkie ksigdhi nalezace do sy, Intelgentry inmesor-acay nas i zmienia nasz pogladl na sia. Wprowadzenie Jaki jest cel tej ksiazki? Najwigej mijsea potwigcimy prawidlowosciom, wystgpulacym w chowaniach synkiw, na przestrzeni niefednolzotnie nawet kitkudziesiein lat.

Ania Wall Sweet, ant nigdzie indzig nie ma Jtwych pewnych arog, do bogactwa. Te slowa dobre ilustraje powna historia, kta warto tu przy- tocayt zwiasocza2e zawiera ona wigce nit jeden moral. W pamigtnym oles, ohn J. Na tym pryladze najlepe widad jk swage malety prxytadat do iakich optymisyeanyeh prognse zalazat. Wis cag a ana oc Dove ptm: worringaoe yea Soe epee ia 1 sais est colt spt? Naleda do niche 1. Bankractwo najovigszg lini kalejowe,zbyt wysokie krtko-idlugotir- minowe zadluienie wicks niegdys mocno zabezpiecaonych praedi Diorsb, 2 nawetniepokojey problem wyplacainosc!

Pojawiene sie mody na. Perwsza ore bya worms w styeznis rok. Staralsy sig, aby lakie wahania aie wplynely oa ogdlne podjfie do cling poly inwestycying Mira poaostaje niezmianna od ierjearego wydania rok. Spada giekaie wr latach , rozwisly shidzona 2ostatich 20 lat. To hy pigkre, aby bylo piawdzive. Neji nie tylko nowy ley ox fg; Be chclaentujezm bywa preydatay w wicks daiedzinecy 1 Well Steet niouchronnie prowadzi do niepowodsoni.

Oczywidle waeng sprig przy Podjmowania dacya bedi tt wysoka inlaa. Sprasel swoje ake de stuprocentoiry nyskems 78 fant. Nawielsty na Swiese oczony peswolt aby scat thu wplynat na jag oo achowal sig jk glpiee. CS sa ie dae, aS cigmle kupowali ae pod kaniee at 0. Todvroanie pi masz w gars gotSwke, Kea 2aepokoitwoje poze ovinienet ienzy siz bess, poriewar wey sartepue wypriednakg.

Dei spadbom cen aj, gromadaenie maja sae sg bezpeca- iejaze. Porowrajmy to podem zeroki opi publicans w roku , 1bedy ponadl AP anketowanyeh weymiat micas wobec kupra akg? Po: Jowa jako prayezme podawals: ,brak bexpiecatsiva, hazard", a druga siriedzaler sie zm signa yan". Pzypueny, 2 pein cask pst ne wry rich ipiy: Mae wpa do ath pie nue lg lo mama.

Claw par any Fe pd nie rok praxponsds Brahe Nak. Waa m2 aleve 20 weston Ci wed son 1 faeuaze pow npr ak Ty lta went W aP. W pressing rere, tire- 08 dna gieldy zastang cbarzone wing 2a powaine staty spekulayine, Poniesone prot luda, ray ni sali stosownie ostrzder. Ferien poziom spekulagi jst wre.

Podobne ak inte ligenne ivestowante, itinetekZe intligenina apekulacja. Omnaczatoby to lacey 2ySk 7. Naledy jednak pamietat, 22 pomigdzy rokiem , cony aay x DJIA warosly ponad pigsiokzoinie,podczas gay docho- ty x zyslau dywidendy, anni wiee sie podwoly. Uczynilic wag ra erspektywy dagoerinave.

Ale we drgie po- foie logo roku, typ ole slespodzleweny prac fnarsisw zero. Po kompeteninym omdveienit go 2 16 ych punkisw widzenia,sformulowalseny tray glowne konkluzje.

Pierwaza lost, Druga, Ze yinwestor musi copiarad ew politykg na zalodeniy, i istisje powaima miepawnose. Predstx one w te Kane zany fnwestowania, nawolda do payac, W stg roi, nasiepucych pont od nafanjerych do mnie wad 3. Posiom cen ake ne pact rol rie B Za peor gr nych argument moina by bri teh twice nawet ds, Watpli- ave jak, aby byly ne rine preydire, jak naze bari] preyienne rady, lose 2! Gay nawet oo mary co powiadzenia, ocala sig ade ciekawe nt pay i blo racy sagestiq nid konkluza, Na poz hy macs Arstotalosamajdupmy anakomity yt Jes!

Daniels Gromeka, PW Diatego te2 nie ma Zadnego jednoznacs- nego aygnalu o nadiagnjacym nicbezpieczeistwie. Lekeewazenie powaznych do- Swiadczespracd niespelna 12 miesioy, co obserwujemy na poczatu roku, jest eygnatem niepokojaeym.

Cay taks nonszalanda moze wee bezkar- nie? Na ej pdstavee wyse wall wnitmo, tego samego inwestrzy powinal spedziewat se w prey loss se [Nictiry posuval sig et da.

Opowie dot na to pyran ke race 22 sony Spsiresie na lgiiny wares, Beawzgleday wera en jest wys0ki". Applegate, wowezss giowny strateg inwestycyiny Lehman Brothers, pytalretorycele: Cay Alin gilda jot bari ryzykowna ni dv lata emu, ko deg, dcony 54 wy? Wak sot chaniulowala, a inestorzy posal 2 tebe. Morgan Chase.

Chosi wang imestrsy wiedeaotym do rata kpowae tani spras- laa dogo, cagtowprakyce poste edwrotie. Gy inwestory Sel si chews zn6wr zce ra aaj pod wwage to hwilowa goaczka spokulcyja wyindowalaby yak jeszcze wy Al joi iwestorzy by- fiby zastreser, jaw lata Shiller pordwmje akual- fe ceny 7 incelou Standard and Poor's , ze drednimi 2yskami.

Na poz sok, zgodnle 2 vliceniem Shere aj byly wycenione 28 razy powy? Tibela

TERRA SONAMBULA MIA COUTO PDF

Inteligentny Inwestor - Benjamin Graham

.

ASTM E1351 PDF

Oh no, there's been an error

.

AKADEMIA SIECI CISCO SEMESTR 1 PDF

Benjamin Graham

.

Related Articles