BIBLIJSKA TEOLOGIJA STAROG I NOVOG ZAVETA PDF

Sveto pismo se sastoji od Staroga i Novoga zaveta. Mnogi kasniji sabori preuzeli su ovaj izraz, pa tako nastaje i jus kanonikum ius canonicum - kanonsko pravo , odnosno crkveno pravo. Flavije je izjavio kako je u Svetim pismima objavljena celokupna istorija sveta sve do cara Artakserksa Prvog. Oko U Novom Zavetu se tekstovi iz Starog Zaveta po pravili citiraju iz Septuaginte preko puta , a veoma retko iz Masoretskog teksta 6 puta [1].

Author:Nidal Kazralar
Country:Mongolia
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):2 July 2005
Pages:161
PDF File Size:14.37 Mb
ePub File Size:20.58 Mb
ISBN:385-1-41439-339-1
Downloads:7560
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MizshuraSolunjanima ; 1. Solunjanima ; 2. Solunjanima ;Otkrivenje ; Otkrivenje ; Matej Timotiju ; 1. Solunjanima Drugi dolazak ima svoje mesto i u nazivu adventista sedmog dana. Slavan i pobedonosan 4. Znaci u svetu morala 4. Znaci u verskom svetu 5. Da prikupi svoje izabrane 2. Da vaskrsne umrle 3. Da preobrazi i primi sve svete 4. Da obnovi Zemlju 7. Apostolski period B.

Prenikejski period C. Poslenikejski period do Reformacije D. Reformacija E. Savremeno doba G. Adventisti sedmog dana. Znaci Hristovog drugog dolaska 5. Razlozi drugog Hristovog dolaska. Duhovna priprema za drugi dolazak 4. Prividno odlaganje. Apostolski period 2. Poslenikejski period do Reformacije 3. Reformacija 4. Tema o drugom Hristovom dolasku pojavljuje se i u Starom i u Novom zavetu. Starozavetna terminologija. Centralna tema starozavetne eshatologije doktrina o eshatonu — o kraju je Gospodnji dolazak Andreasen Mojsijeva 20, On ulazi u svoj sveti Hram i Njegovi sledbenici slave Njegovu prisutnost Psalam 24, Bog se pojavljuje u istorijskim zbivanjima da bi izbavio ili kaznio svoj narod.

Dan suda. On dolazi da osudi nevernost svom zakonu, prema kojemu su ljudi postupali s prezirom, i da ponovo uspostavi pravdu. Mojsijeva 20,5. Amos opisuje ostatak kao "dve golenice" ili "kraj od uha" koji pastir istrgne iz usta lavu Amos 3,12 , kao "glavnju istrgnutu iz ognja" Amos 4, Za Isaiju, to su nekoliko maslina koje ostaju na drvetu posle tresenja Isaija 17,5. Samuilova 7, Carstvo dolazi odozgo, zajedno s Onim koji stoji na oblacima nebeskim.

Isaija i Jezekilj jasno najavljuju obnavljanje edemskih uslova Isaija 51,3; Jezekilj 36, Ova nova era ne izrasta iz stare. To je novo stvaranje. Baca istinu na tlo Danilo 8, Ovaj preadventni sud se podrazumeva u Isusovim izjavama o kraju sveta. Mojsijeva 6,5. Mojsijeva 17,4; 19, Petrova 3, Upotrebljavala se i za epifaniju nekog boga. Solunjanima 4,15; 5,2. Solunjanima 4, U vezi s time spominju se kruna, radost 1. U Novom zavetu parusija je slavna i carska pojava Hristova.

Timotiju 1,10 i Njegov drugi dolazak u vreme kraja 1. Timotiju 6, Kontekst upotrebe imenice epifanija u 2. Timotiju 4,1. U obliku priznanja vere, Hristovo pojavljivanje je povezano s poslednjim sudom.

Povezivanje "elpis" — nade, "epiphaneia" —pojavljivanja i "doxa" — slave, u Titu 2, Izraz se odnosi i na pojavljivanje. Solunjanima 1,7; 1. Petrova 4, Petrova 1,7. Utemeljena je na samom Bogu 1. Biblijska nada, sa druge strane, ima siguran lenger Jevrejima 6, Trajnost prastare aramejske formule "maran atha" 1. Apostol Pavle je zahvaljivanje upotrebljavao kao uvod u svoje poslanice crkvama.

Solunjanima 1,10; 2. Solunjanima 1,; 1. Petrova 1,5. Mojsijeva 15,; 4. Mojsijeva 23, Mojsijeva 33,5. Tamo gde je Isus, tamo je i Njegovo carstvo Matej 12, To je tajna otkrivena jedino vernicima Marko 4, Ali, Isus ovde ne govori o rastenju. Solunjanima 1,5; 2. Timotiju 4, To je slavno carstvo Efescima 1, , ali vernik u njega ulazi kroz vrata nevolja Dela 14,22; 2. Solunjanima 1,4.

Kao nekada carinici i bludnice, oni su se pokajali i poverovali u Isusa Matej 21, Vidi Spasenje III. Kao i taj car, i On je morao da ode u daleku zemluju i da se posle toga vrati. Petrova 1, Petrova 3,9 ; ono juri ususret slavnoj eksploziji parusije Rimljanima 13, Pozvao je Tomu, koji je posumnjao, da dotakne Njegove rane Jovan 20, Timotiju 4,8.

Solunjanima 1, Solunjanima 1,7. Solunjanima 4,16; Matej 24, Nema nikakve tajne u tome. Timotiju 1,1. Novi zavet povezuje taj kraj sa Hristovim drugim dolaskom Matej 13, Solunjanima 5,2. Solunjanima 5,3. Solunjanima 5, U svojoj studiji o nadi u drugi dolazak, Samuele Bacchiocchi je mnoge stranice posvetio znacima drugog Hristovog dolaska To je u skladu s naglaskom koji je sam Hristos stavio na znake svoga dolaska u svojem izlaganju na Maslinskoj gor Matej 24; Marko 13; LUka Matej 10, Matej 16,

GHANOON ASASI PDF

Biblijski kanon

.

ADIN 1127-8 PDF

Drugi Hristov dolazak

.

Related Articles